Privacy Policy

Privacy Policy

Schoonheidssalon Joëlle, eigenaar Joëlle van Koetsveld van Ankeren

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schoonheidssalon Joëlle verwerkt van haar cliënten. Indien u cliënt wordt van Schoonheidssalon Joëlle, of om andere reden persoonsgegevens aan Schoonheidssalon Joëlle verstrekt door te bellen, te mailen of op andere wijze contact te leggen met Schoonheidssalon Joëlle, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Schoonheidssalon Joëlle, Buorren 24, 9084 BC Goutum.

De salon is bereikbaar via: Telefoon: 06-48316608 of email: info@schoonheidssalonjoelle.nl

 1. Welke gegevens verwerkt Schoonheidssalon Joëlle en met welk doel                                                                                                  2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
 1. a) Voor- en achternaam, geboortedatum
 2. b) Adresgegevens
 3. c) Telefoonnummer
 4. d) Intakeformulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens
 5. e) Productgebruik van gegeven behandeling
 6. f) Het afhandelen van uw betaling
 7. g) E-mailadres

2.2. Schoonheidssalon Joëlle verwerkt de in sub 2.1. Genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. a) Uw naam, adres, email en/of telefoonnummer worden gebruikt voor:

* contact over te maken afspraken en de annulering van afspraken 
* het versturen van uitnodigingen, facturen of informatie over de diensten van Schoonheidssalon Joëlle
* het reageren op uw bestelling, (aan)vraag en/of boeking 

 1. b) Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen en eventuele huidafwijkingen te monitoren i.v.m. contra-indicaties bij diverse behandelingen.
 2. c) De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.
 3. d) Schoonheidssalon Joëlle is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst.
 4. e) Schoonheidssalon Joëlle heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Bij het bezoek aan de salon door een minderjarige wordt er toestemming gevraagd aan ouders/ verzorgers over het verwerken van persoonlijke gegevens van de minderjarige.

2.3. Informatieverstrekking aan derden:

Schoonheidssalon Joëlle verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 1. Niet-persoonlijke informatie
 2. Wanneer u de website bezoekt, kan het zijn dat er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld worden van niet- persoonlijke aard. (Bijv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina's die u heeft bekeken.) Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.
 3. Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina's te promoten of delen op sociale netwerken zoals bijvoorbeeld Facebook, Google + en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd met een code AddThis.com, die een cookie plaatst. Leest u de Privacyverklaring van Google +, Facebook en Instagram wat zij met uw persoonsgegevens doen, die zij met deze code verwerken.
 4. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden

Schoonheidssalon Joëlle is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als U op de website van Schoonheidssalon Joëlle terecht kwam via de website van een derde.

 1. Bewaartermijnen

Schoonheidssalon Joëlle verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen.

Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 1. Beveiligingsmaatregelen

6.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Schoonheidssalon Joëlle passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 1. Inzagerecht

7.1. Via de eigenaresse van Schoonheidssalon Joëlle kunt u mits bewijs van identiteit een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Schoonheidssalon Joëlle zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

7.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Schoonheidssalon Joëlle.

7.3. Eventuele vragen en/ of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Schoonheidssalon Joëlle via telefoon: 06-48316608 of email: info@schoonheidssalonjoelle.nl

 1. Wijzigingen

Schoonheidssalon Joëlle behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke wijziging wordt via de website bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.